Podatność CVE-2003-1035


Publikacja: 2004-04-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The default installation of SAP R/3 46C/D allows remote attackers to bypass account locking by using the RFC API instead of the SAPGUI to conduct a brute force password guessing attack, which does not lock out the account like the SAPGUI does.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Sap r 3 
SAP -> Sapgui 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2003-March/004039.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/451378/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/7007
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11487

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top