Podatność CVE-2003-1039


Publikacja: 2004-04-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in the mySAP.com architecture for SAP allow remote attackers to execute arbitrary code via a long HTTP Host header to (1) Message Server, (2) Web Dispatcher, or (3) Application Server.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Mysap business suite 

 Referencje:
http://www.phenoelit.de/stuff/Phenoelit20c3.pd
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/15513

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top