Podatność CVE-2003-1104


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in IBM Tivoli Firewall Toolbox (TFST) 1.2 allows remote attackers to execute arbitrary code via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Tivoli firewall toolbox 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/210937
http://www.securityfocus.com/bid/7154
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2003-03/0307.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/11584
http://secunia.com/advisories/8349

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top