Podatność CVE-2003-1138


Publikacja: 2003-10-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The default configuration of Apache 2.0.40, as shipped with Red Hat Linux 9.0, allows remote attackers to list directory contents, even if auto indexing is turned off and there is a default web page configured, via a GET request containing a double slash (//).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Interchange 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/8898
http://www.securityfocus.com/archive/1/342578

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top