Podatność CVE-2003-1178


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Eval injection vulnerability in comments.php in Advanced Poll 2.0.2 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via the (1) id, (2) template_set, or (3) action parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Advanced poll -> Advanced poll 

 Referencje:
http://attrition.org/pipermail/vim/2006-October/001080.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/342493
http://www.securityfocus.com/archive/1/448007/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/8890
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/13513
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29396

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top