Podatność CVE-2003-1180


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in Advanced Poll 2.0.2 allows remote attackers to read arbitrary files or inject arbitrary local PHP files via .. sequences in the base_path or pollvars[lang] parameters to the admin files (1) index.php, (2) admin_tpl_new.php, (3) admin_tpl_misc_new.php, (4) admin_templates_misc.php, (5) admin_templates.php, (6) admin_stats.php, (7) admin_settings.php, (8) admin_preview.php, (9) admin_password.php, (10) admin_logout.php, (11) admin_license.php, (12) admin_help.php, (13) admin_embed.php, (14) admin_edit.php, or (15) admin_comment.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Advanced poll -> Advanced poll 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/10068
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/13514
http://www.securityfocus.com/bid/8890
http://www.securityfocus.com/archive/1/342493
http://www.osvdb.org/3291

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top