Podatność CVE-2003-1181


Publikacja: 2003-10-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Advanced Poll 2.0.2 allows remote attackers to obtain sensitive information via an HTTP request to info.php, which invokes the phpinfo() function.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Advanced poll -> Advanced poll 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/342493
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/13515
http://www.securityfocus.com/bid/8890
http://www.osvdb.org/3292
http://secunia.com/advisories/10068

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top