Podatność CVE-2003-1193


Publikacja: 2003-11-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in the Portal DB (1) List of Values (LOVs), (2) Forms, (3) Hierarchy, and (4) XML components packages in Oracle Oracle9i Application Server 9.0.2.00 through 3.0.9.8.5 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Application server portal 
Oracle -> Oracle9i 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/343520
http://otn.oracle.com/deploy/security/pdf/2003alert61.pdf
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/13593
http://www.securityfocus.com/bid/8966

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top