Podatność CVE-2003-1203


Publikacja: 2003-03-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php for Mambo Site Server 4.0.10 allows remote attackers to execute script on other clients via the ?option parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mambo -> Mambo site server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/11601
http://www.securityfocus.com/bid/7135
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2003-03/0275.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top