Podatność CVE-2003-1319


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in SmartFTP 1.0.973, and other versions before 1.0.976, allow remote attackers to execute arbitrary code via (1) a long response to a PWD command, which triggers a stack-based overflow, and (2) a long line in a response to a file LIST command, which triggers a heap-based overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Smartftp -> Smartftp 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2003-06/0083.html
http://security.nnov.ru/docs4679.html
http://securitytracker.com/id?1006956
http://www.securityfocus.com/bid/7858
http://www.securityfocus.com/bid/7861
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/12228
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/12231

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top