Podatność CVE-2003-1337


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in Aprelium Abyss Web Server 1.1.2 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via a long HTTP GET request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aprelium technologies -> Abyss web server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2003-06/0235.html
http://www.securityfocus.com/bid/8062
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/12466

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top