Podatność CVE-2003-1364


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Aprelium Technologies Abyss Web Server 1.1.2, and possibly other versions before 1.1.4, allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an HTTP GET message with empty (1) Connection or (2) Range fields.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
7.8/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Pełny
Affected software
Aprelium technologies -> Abyss web server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2003-04/0095.html
http://www.securityfocus.com/bid/7287
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11718

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top