Podatność CVE-2003-1391


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
RTS CryptoBuddy 1.0 and 1.2 uses a weak encryption algorithm for the passphrase and generates predictable keys, which makes it easier for attackers to guess the passphrase.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Research triangle software -> Cryptobuddy 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/311176
http://www.securityfocus.com/bid/6810
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11298

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top