Podatność CVE-2003-1392


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
CryptoBuddy 1.0 and 1.2 does not use the user-supplied passphrase to encrypt data, which could allow local users to use their own passphrase to decrypt the data.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.6/10
9.2/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Brak
Affected software
Research triangle software -> Cryptobuddy 
Microsoft -> All windows 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/311176
http://www.securityfocus.com/bid/6812
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11317

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top