Podatność CVE-2003-1422


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in the installer for SYSLINUX 2.01, when running setuid root, allow local users to gain privileges via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Gentoo -> Syslinux 

 Referencje:
http://syslinux.zytor.com/history.php
http://www.securityfocus.com/bid/6876
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11351

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top