Podatność CVE-2003-1440


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SpamProbe 0.8a allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via HTML e-mail with newline characters within an href tag, which is not properly handled by certain regular expressions.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Burton computer corporation -> Spamprobe 

 Referencje:
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=137128
http://www.securityfocus.com/bid/6739
http://www.securitytracker.com/id?1006038
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11247

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top