Podatność CVE-2003-1475


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Netbus 1.5 through 1.7 allows more than one client to be connected at the same time, but only prompts the first connection for authentication, which allows remote attackers to gain access.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Netbus 1.x exploit
sKyZ
25.10.2007

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netbus -> Netbus 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3289
http://www.securityfocus.com/archive/1/320980
http://www.securityfocus.com/bid/7538
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11982

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top