Podatność CVE-2003-1490


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SonicWall Pro running firmware 6.4.0.1 allows remote attackers to cause a denial of service (device reset) via a long HTTP POST to the internal interface, possibly due to a buffer overflow.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SonicWall Pro DoS
Greg Smith
25.10.2007

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Sonicwall -> Pro100 
Sonicwall -> Pro200 
Sonicwall -> Pro300 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3291
http://www.securityfocus.com/archive/1/319712
http://www.securityfocus.com/bid/7435
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11876

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top