Podatność CVE-2003-1515


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Origo ASR-8100 ADSL Router 3.21 has an administration service running on port 254 that does not require a password, which allows remote attackers to cause a denial of service by restoring the factory defaults.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Origo ASR-8100 ADSL router remote factory reset
Theo Markettos
25.10.2007

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Origo -> Asr-8100 
Origo -> Asr-8400 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3300
http://www.securityfocus.com/archive/1/341752
http://www.securityfocus.com/bid/8855
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/13463

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top