Podatność CVE-2003-1538


Publikacja: 2003-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
susehelp in SuSE Linux 8.1, Enterprise Server 8, Office Server, and Openexchange Server 4 does not properly filter shell metacharacters, which allows remote attackers to execute arbitrary commands via CGI queries.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
SUSE -> Suse linux openexchange server 
SUSE -> Office server 
SUSE -> Suse linux 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id?1005954
http://secunia.com/advisories/7906
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2003_005_susehelp.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top