Podatność CVE-2003-1588


Publikacja: 2010-02-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Sun Cluster 2.2, when HA-Oracle or HA-Sybase DBMS services are used, stores database credentials in cleartext in a cluster configuration file, which allows local users to obtain sensitive information by reading this file.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Cluster 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-201460-1
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/56617

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top