Podatność CVE-2003-1590


Publikacja: 2010-02-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun ONE (aka iPlanet) Web Server 6.0 SP3 through SP5 on Windows allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> One web server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-201451-1
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/56615

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top