Podatność CVE-2004-0190


Publikacja: 2004-03-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Symantec FireWall/VPN Appliance model 200 records a cleartext password for the password administration page, which may be cached on the administrator's local system or in a proxy, which allows attackers to steal the password and gain privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Firewall vpn appliance 100 
Symantec -> Firewall vpn appliance 200 
Symantec -> Firewall vpn appliance 200r 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2004-February/017414.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107694794031839&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/9784
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15212

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top