Podatność CVE-2004-0256


Publikacja: 2004-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
GNU libtool before 1.5.2, during compile time, allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on libtool directories in /tmp.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GNU -> Libtool 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000811
http://www.geocrawler.com/mail/msg.php3?msg_id=3438808&list=405
http://www.securityfocus.com/archive/1/352333
http://www.securityfocus.com/bid/9530
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/15017

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top