Podatność CVE-2004-0285


Publikacja: 2004-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerabilities in include/footer.inc.php in (1) AllMyVisitors, (2) AllMyLinks, and (3) AllMyGuests allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the _AMVconfig[cfg_serverpath] parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Voice of web -> Allmyguests 
Voice of web -> Allmylinks 
Voice of web -> Allmyvisitors 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107696209514155&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107696235424865&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107696291728750&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/9664
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15226
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15227
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15228

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top