Podatność CVE-2004-0445


Publikacja: 2004-07-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The SYMDNS.SYS driver in Symantec Norton Internet Security and Professional 2002 through 2004, Norton Personal Firewall 2002 through 2004, Norton AntiSpam 2004, Client Firewall 5.01 and 5.1.1, and Client Security 1.0 through 2.0 allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption from infinite loop) via a DNS response with a compressed name pointer that points to itself.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec -> Client firewall 
Symantec -> Client security 
Symantec -> Norton antispam 
Symantec -> Norton internet security 
Symantec -> Norton personal firewall 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/682110
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2004.05.12.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16132
http://www.securityfocus.com/bid/10336
http://secunia.com/advisories/11066
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2004-May/021359.html
http://www.osvdb.org/6100
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/o-141.shtml
http://securitytracker.com/id?1010146
http://securitytracker.com/id?1010145
http://securitytracker.com/id?1010144

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top