Podatność CVE-2004-0523


Publikacja: 2004-08-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in krb5_aname_to_localname for MIT Kerberos 5 (krb5) 1.3.3 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary code as root.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tinysofa -> Tinysofa enterprise server 
SUN -> SEAM 
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
SGI -> Propack 
MIT -> Kerberos 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20040604-01-U.asc
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20040605-01-U.asc
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000860
http://lwn.net/Articles/88206/
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108612325909496&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108619161815320&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108619250923790&w=2
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101512-1
http://www.debian.org/security/2004/dsa-520
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200406-21.xml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/686862
http://www.mandrakesecure.net/en/advisories/advisory.php?name=MDKSA-2004:056
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2004-236.html
http://www.securityfocus.com/bid/10448
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16268
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A10295
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A2002
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A724
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A991

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top