Podatność CVE-2004-0543


Publikacja: 2004-08-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Oracle Applications 11.0 and Oracle E-Business Suite 11.5.1 through 11.5.8 allow remote attackers to execute arbitrary SQL procedures and queries.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Oracle -> Applications 
Oracle -> E-business suite 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2004-q2/0032.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108638417302229&w=2
http://otn.oracle.com/deploy/security/pdf/2004alert67.pdf
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/o-153.shtml
http://www.integrigy.com/alerts/OraAppsSQLInjection.htm
http://www.kb.cert.org/vuls/id/961579
http://www.securityfocus.com/bid/10465
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA04-160A.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16324

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top