Podatność CVE-2004-0580


Publikacja: 2004-08-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
DHCP on Linksys BEFSR11, BEFSR41, BEFSR81, and BEFSRU31 Cable/DSL Routers, firmware version 1.45.7, does not properly clear previously used buffer contents in a BOOTP reply packet, which allows remote attackers to obtain sensitive information.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Linksys -> Befcmu10 
Linksys -> Befn2ps4 
Linksys -> Befsr11 
Linksys -> Befsr41 
Linksys -> Befsr41w 
Linksys -> Befsr81 
Linksys -> Befsru31 
Linksys -> Befsx41 
Linksys -> Befvp41 
Linksys -> Rv082 
Linksys -> Wap55ag 
Linksys -> Wrt54g 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108662876129301&w=2
http://securitytracker.com/alerts/2004/May/1010288.html
http://www.securityfocus.com/bid/10329
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16142

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top