Podatność CVE-2004-0684


Publikacja: 2004-08-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
WebSphere Edge Component Caching Proxy in WebSphere Edge Server 5.02, with the JunctionRewrite directive enabled, allows remote attackers to cause a denial of service via an HTTP GET request without any parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Websphere caching proxy server 
IBM -> Websphere edge server caching proxy 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108938997528245&w=2
http://www.cybsec.com/vuln/IBM-WebSphere-Edge-Server-DOS.pdf
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16607

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top