Podatność CVE-2004-0728


Publikacja: 2004-07-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Remote Control Client service in Microsoft's Systems Management Server (SMS) 2.50.2726.0 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a data packet to TCP port 2702 that causes the server to read or write to an invalid memory address.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Systems management server 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108983763710315&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16696

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top