Podatność CVE-2004-0742


Publikacja: 2004-07-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Sun Java System Portal Server 6.2 (formerly Sun ONE) allows remote authenticated users to obtain Calendar Server privileges and modify Calendar data by changing the display options to a non-default view.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Java system calendar server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/881254
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doc=fsalert/57586
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16776
http://www.securityfocus.com/bid/10788
http://secunia.com/advisories/12134

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top