Podatność CVE-2004-0807


Publikacja: 2004-09-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Samba 3.0.6 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop and memory exhaustion) via certain malformed requests that cause new processes to be spawned and enter an infinite loop.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUSE -> Suse linux 
SGI -> Samba 
Samba -> Samba 
Mandrakesoft -> Mandrake linux 
Conectiva -> Linux 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000873
http://marc.info/?l=bugtraq&m=109509335230495&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=109526231623307&w=2
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200409-16.xml
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=139&type=vulnerabilities
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2004-467.html
http://www.trustix.net/errata/2004/0046/
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11141

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top