Podatność CVE-2004-0826


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in Netscape Network Security Services (NSS) library allows remote attackers to execute arbitrary code via a modified record length field in an SSLv2 client hello message.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Java enterprise system 
SUN -> Java system application server 
SUN -> One application server 
SUN -> One web server 
Netscape -> Certificate server 
Netscape -> Directory server 
Netscape -> Enterprise server 
Netscape -> Personalization engine 
Mozilla -> Network security services 
HP -> Hp-ux 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=109351293827731&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/11015
http://xforce.iss.net/xforce/alerts/id/180
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16314

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top