Podatność CVE-2004-0873


Publikacja: 2004-12-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Apple iChat AV 2.1, AV 2.0, and 1.0.1 allows remote attackers to execute arbitrary programs via a "link" that references the program.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Ichat 
Apple -> Ichat av 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17420
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2004/Sep/msg00001.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top