Podatność CVE-2004-0892


Publikacja: 2005-01-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Proxy Server 2.0 and Microsoft ISA Server 2000 (which is included in Small Business Server 2000 and Small Business Server 2003 Premium Edition) allows remote attackers to spoof trusted Internet content on a specially crafted webpage via spoofed reverse DNS lookup results.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Isa server 
Microsoft -> Proxy server 
Microsoft -> Windows 2003 server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/11605
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2004/ms04-039
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/17906
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A4264
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A4859

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top