Podatność CVE-2004-0950


Publikacja: 2005-02-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NetOp Host before 7.65 build 2004278 allows remote attackers to obtain sensitive hostname, username and local IP address information via (1) a NetOp HELO request, or (2) when responses are disabled, a "custom" HELO request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Danware data -> Netop 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/11710
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18171
http://www.corsaire.com/advisories/c040619-001.txt
http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/bugtraq0411/213.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top