Podatność CVE-2004-0962


Publikacja: 2005-02-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Apple Remote Desktop Client 1.2.4 executes a GUI application as root when it is started by an Apple Remote Desktop Administrator application, which allows remote authenticated users to execute arbitrary code when loginwindow is active via Fast User Switching.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apple -> Remote desktop 
Apple -> Apple remote desktop 

 Referencje:
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2004/Oct/msg00002.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top