Podatność CVE-2004-1000


Publikacja: 2004-01-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
lintian 1.23 and earlier removes the working directory even if it was not created by lintian, which may allow local users to delete arbitrary files or directories via a symlink attack.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Debian -> Lintian 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18808
http://secunia.com/advisories/13771

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top