Podatność CVE-2004-1092


Publikacja: 2005-04-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Midnight commander (mc) 4.5.55 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service by causing mc to free unallocated memory.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Turbolinux -> Turbolinux server 
Turbolinux -> Turbolinux workstation 
SUSE -> Suse linux 
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Linux advanced workstation 
Midnight commander -> Midnight commander 
Gentoo -> Linux 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2005/dsa-639
http://secunia.com/advisories/13863/
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18904
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200502-24.xml

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top