Podatność CVE-2004-1162


Publikacja: 2005-01-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The unison command in scponly before 4.0 does not properly restrict programs that can be run, which could allow remote authenticated users to bypass intended access restrictions and execute arbitrary programs via the (1) -rshcmd or (2) -sshcmd flags.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Scponly -> Scponly 
Gentoo -> Linux 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=110202047507273&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=110581113814623&w=2
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200412-01.xml
http://www.securityfocus.com/bid/11791
http://www.sublimation.org/scponly/#relnotes
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18362

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top