Podatność CVE-2004-1256


Publikacja: 2005-01-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in the (1) event_text and (2) event_specific functions in abc2midi 2004.12.04 allow remote attackers to execute arbitrary code via crafted ABC files.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Abcmidi -> Abcmidi 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18574
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18573
http://tigger.uic.edu/~jlongs2/holes/abc2midi.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top