Podatność CVE-2004-1257


Publikacja: 2005-01-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the process_abc function in abc.c for abc2mtex 1.6.1 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted ABC files.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ABC2MTEX 1.6.1 Command Line Stack Overflow
Carter Yagemann ...
17.08.2019

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Abc2mtex -> Abc2mtex 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18578
http://tigger.uic.edu/~jlongs2/holes/abc2mtex.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top