Podatność CVE-2004-1278


Publikacja: 2005-01-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the switch_voice function in parse.c for jcabc2ps 20040902 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted ABC file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
John chambers -> Jcabc2ps 
Abc2ps -> Abc2ps 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18563
http://tigger.uic.edu/~jlongs2/holes/jcabc2ps.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top