Podatność CVE-2004-1312


Publikacja: 2005-01-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
A bug in the HTML parser in a certain Microsoft HTML library, as used in various third party products, may allow remote attackers to cause a denial of service via certain strings, as reported in GFI MailEssentials for Exchange 9 and 10, and GFI MailSecurity for Exchange 8, which causes emails to remain in IIS or Exchange mail queues.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GFI -> Mailessentials 
GFI -> Mailsecurity 

 Referencje:
http://kbase.gfi.com/showarticle.asp?id=KBID002249
http://www.securityfocus.com/bid/12148
http://www.csis.dk/default.asp?m=1&a=194
http://secunia.com/advisories/13708

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top