Podatność CVE-2004-1345


Publikacja: 2004-06-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in Sun StorEdge Enterprise Storage Manager (ESM) 2.1 for Solaris 8 and Solaris 9 allows local users with the "ESMUser" role to gain root access.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Enterprise storage manager 
SUN -> Storedge 3310 scsi array 
SUN -> Storedge 3510 fc array 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-57581-1&searchclause=security
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/o-166.shtml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/976470
http://www.securityfocus.com/bid/10580
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16463
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1707

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top