Podatność CVE-2004-1377


Publikacja: 2004-12-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The (1) fixps (aka fixps.in) and (2) psmandup (aka psmandup.in) scripts in a2ps before 4.13 allow local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on temporary files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Turbolinux -> Turbolinux home 
Turbolinux -> Turbolinux server 
Turbolinux -> Turbolinux workstation 
GNU -> A2PS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/12109
http://www.securityfocus.com/bid/12108
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200501-02.xml
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18672
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18671
http://www.vuxml.org/freebsd/9168253c-5a6d-11d9-a9e7-0001020eed82.html
http://secunia.com/advisories/13641

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top