Podatność CVE-2004-1442


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in db2www CGI interpreter in IBM Net.Data 7 and 7.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a macro filename, which is not properly handled by error messages such as "DTWP001E."

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Net.data 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2004-q1/0019.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/197318
http://www.kb.cert.org/vuls/id/DMOA-5VNPEL
http://www.securityfocus.com/bid/9488
http://www.securitytracker.com/id?1008845
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/14925

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top