Podatność CVE-2004-1483


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unknown vulnerabilities in the ActiveX and HTML file browsers in Symantec Clientless VPN Gateway 4400 Series 5.0 have unknown attack vectors and unknown impact.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Clientless vpn gateway 4400 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/760256
http://secunia.com/advisories/12254/
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16933
http://www.securityfocus.com/bid/10903
http://www.osvdb.org/8508
ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/products/sym_clientless_vpn/sym_clientless_vpn_5/updates/hf3-readme.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top