Podatność CVE-2004-1500


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in the Lithtech engine, as used in multiple games, allows remote authenticated users to cause a denial of service (application crash) via format string specifiers in (1) a nickname or (2) a message.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Monolith productions -> Alien versus predator 
Monolith productions -> Blood 
Monolith productions -> Contract jack 
Monolith productions -> Global operations 
Monolith productions -> Kiss psycho circus 
Monolith productions -> Legends of might and magic 
Monolith productions -> No one lives forever 
Monolith productions -> Sanity 
Monolith productions -> Shogo 
Monolith productions -> TRON 
Freeform interactive -> Purge jihad 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17972
http://www.securityfocus.com/bid/11610
http://secunia.com/advisories/17317
http://secunia.com/advisories/13116/
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=109969394601331&w=2
http://aluigi.altervista.org/adv/lithfs-adv.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top